1 Corinthians

Chapter 1 1 to 16


 Just a reminder We looked at the archaeology of Corinth mentioning; a reconstruction of the city, mixed cultures, worship of manny deities, the diolkos and a map of St Pauls journeys.

Corinthians


 We then moved on to looking the name Jesus Christ and Lord in the first 10 verses and at the arguments and divisions in the church following various leaders. Now in the rest of the chapter we are going to look at the theme of wisdom that is to say God’s wisdom and human wisdom… Who do think is going to win?

 ——————————————-
 käänsin googlissa

 Vain muistutus Tarkastelimme Korintin arkeologiaa mainitsemalla; kaupungin jälleenrakentaminen, sekakulttuurit, monien jumalien palvonta, diolkot ja St Pauls -matkojen kartta.

Sitten siirryimme etsimään nimeä Jeesus Kristus ja Herra kymmenessä ensimmäisessä jakeessa sekä kirkon väitteitä ja jakautumisia seuraten erilaisia johtajia. Nyt muussa luvussa tarkastellaan viisauden teemaa, toisin sanoen Jumalan viisautta ja ihmisen viisautta … Kenen luulee voittavan?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 google da çevirdim
 
Sadece bir hatırlatma Korint arkeolojisine değinerek baktık; şehrin yeniden inşası, karışık kültürler, manity tanrılarına ibadet, diolkos ve bir St Pauls yolculukları haritası.

Corinthians

  Daha sonra ilk 10 ayette ve çeşitli liderleri takip eden kilisenin tartışma ve bölümlerinde İsa Mesih ve Rab adını aramaya geçtik. Şimdi bölümün geri kalanında Tanrı’nın bilgeliği ve insan bilgeliği demek olan bilgelik temasına bakacağız … Kim kazanacak diye düşünüyor?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: